En lastbil och en personbil har krockat på E6, vid Rödbomotet i Göteborg.Vägen stängdes av i norrgående riktning men kunde sedan öppnas igen efter att fordonen bärgats.Vid 16.30-tiden ringlar sig köerna dock fortfarande långa.