– Det har hänt att vi fått vänta 8-9 månader på svar som haft en avgörande roll , säger Stefan Sundling, chef för polisens grova brottgrupp i Jönköping. – Tråkigt, vi jobbar så fort vi kan, men vi får in ärenden med dödligt våld varje dag, säger Anna Stenfeldt Hennings, tillförordnad processledare på Nationellt forensiskt centrum (NFC).