På Mötesplatsen i Harads får barn och vuxna som väntar på asyl stöd och gemenskap. Enligt Karin Sandling, diakoniassistent, finns flera familjer som väntat på beslut i sex år eller mer.