I måndags rullade Region Uppsalas första mobila provtagningsstation in i Alunda, och att döma av den långa kön redan på förmiddagen var möjligheten att provta sig nära hemmet något som Alundaborna välkomnade.