I Gävleborg fick 1 830 gårdar jordbruksstöd från EU förra året, sammanlagt på 306 miljoner kronor. Men inom några år kan stödet komma att minsta kraftigt. Något som oroar länets lantbrukare.