Kommunen betalade drygt nio miljoner för Hvita korset 2015, trots att hela köpet inte var värderat. En ny värdering visar att värdet endast är fem miljoner kronor.