Från och med årsskiftet blir tandvården avgiftsfri upp till 23 år. Samtidigt önskar Folktandvården i Kronoberg att fler yngre ansluter sig till systemet med frisktandvård, det vill säga en fast månadskostnad. Frisktandvård ger bättre tandhälsa, visar forskning.