Huvudsyftet med nya Region Sörmland som bildades vid årsskiftet är att bli starkare när det gäller att lobba mot bland annat politikerna på nationell nivå. Men förändringarna är inte gratis för skattebetalarna.