Landstingens sammanlagda pensionsskuld uppgår till 244 miljarder kronor, enligt en sammanställning som försäkringsbolaget Skandia har gjort. Region Västerbotten har en pensionsskuld på nästan 35 000 kronor per invånare, det är den högsta nivån i landet.(TT)