Kritisk till att nattågstrafiken mellan Göteborg och Norrbotten upphör.