Bristande tillgänglighet är en kritik som om och om igen riktas mot polisen och de lokala medierna har flitigt publicerat uppseendeväckande historier när polisen inte kunnat komma till undsättning. Ytterst är det här en politisk fråga.