Fem bitar räckte för att överskrida EU:s gränsvärde.