Sofia Bosdotter Enroth, klinikutredare: Jag hade tagit det vaccin som erbjuds.