Forskare vid Högskolan i Kristianstad har under september 2017 provtagit elva vattendrag och fyra stränder på Gotland och Fårö. Resultatet är slående, läkemedelsrester och koffein finns i nästan samtliga naturliga vatten.