Läkemedel som hamnar i avloppsvattnet kan inte filtreras bort helt och hållet i vanliga reningsverk utan hamnar istället i vattendrag. I 16 år har Högskolan i Halmstad testat om man kan rena vattnet på naturlig väg. Och svaret är ja, det går.