Över 1 000 läkare runt om i landet jobbade under 2019 mer än 200 övertidstimmar. Situationen med läkares omfattande övertid är oacceptabelt, menar Heidi Stensmyren, ordförande på Sveriges läkarförbund.