En läkare verksam i länet som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riskerar indragen läkarlegitimation för att ha skrivit ut stora mängder narkotikaklassad medicin. I väntan på besked från hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, vill IVO nu att hans förskrivningsrätt ska stoppas omedelbart.