Förra året arbetade 46 läkare i Värmland mer än 200 timmars övertid. En av läkarna hade 404 övertidstimmar. Nu tänker facket, Läkarföreningen, kräva skadestånd för avtalsbrott av Region Värmland.