Flygfesten i Dala-Järna fortsätter att locka många åskådare, och under goda väderförutsättningar har piloterna utmanat varandra i att göra sina trick på så låg höjd från marken som möjligt.