Medan det är ont om objekt hos mäklarna så finns det faktiskt lediga hyreslägenheter, som i stadsdelen Ektorp i Norrköping. En del hyresvärdar menar att det är en bättre balans på marknaden i dag jämfört med för några år sedan.