Minskar illegal import och stärker privat servicenäring.