Thomas Hahn om akuta klimatkrisen • 163 forskare i Sverige larmar.