Dagen efter storbranden i Birsta där en större byggnad som bland annat innehöll ett lagerhotell eldhärjades står det klart att inget av värde finns kvar.