Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera lagen om hemlig dataavläsning, för att ta ställning till om den ska permanentas.