På måndagen väntas Knesset börja behandla lagen som befriar Israels ultraortodoxa judar, nära 14 procent av befolkningen, från värnplikt. Att detta sker samtidigt som försvaret är i akut behov av stridande och hundratals soldater dödats i Gazakriget vållar stor bitterhet bland den övriga befolkningen.