Räddningstjänsten arbetar med att minimera spridningsrisken.