Fartygsvraket Finnbirch som ligger på Östersjöns botten utanför Öland ska tömmas helt på olja. Det har Havs- och vattenmyndigheten beslutat. Saneringen beräknas kosta 11,5 miljoner kronor.