L i Stockholm vill möjliggöra elektronisk fotboja på unga brottsmisstänkta.