”Vi är deras motpol”, säger L:s nye gruppledare i Stockholms stadshus .Jan Jönsson.