Finns två överenskommelser klara som L:s partiråd ska ta ställning till.