Låt den som går från försörjningsstöd till arbete behålla halva inkomsten utan att bidragen minskar. Så vill Liberalerna motverka att nyanlända fastnar i långvarigt bidragsberoende. – Det lönar sig för dåligt att gå från bidrag till arbete, säger Mats Persson (L).