På söndag är det dags för kyrkoval. Förra valet deltog cirka 19 procent av de röstberättigande. Ett valdeltagande som Karin Perers, ordförande för Svenska kyrkans högst beslutande organ, hoppas nå upp till i år igen – samtidigt som hon tror att mer närvaro på fler platser skulle höja valdeltagandet.