Under torsdagen skulle Staffanstorp ta emot fyra kvotflyktingar. Kommunstyrelsen har utmanat staten genom att vägra ta emot flyktingarna. Nu riktar den lokala kyrkoförsamlingen kritik mot kommunens beslut.