Efter nattens explosion vid St Afrems kyrkans festlokal i Geneta kommer nu styrelsen att ha ett möte med den person som hyr lokalen. – Det kan inte vara en tillfällighet att det här händer två gånger vid samma lokal. Vi behöver ta reda på om det finns en hotbild, säger Robert Halef, vice ordförande i kyrkan.