Sju drottningar har suttit i det svenska kungahuset de senaste 200 åren.Ingen av dem har varit svensk.– Kvinnorna har försökt skapa utrymme för sitt eget liv, med varierande resultat. Somliga har försökt anpassa sig, nästan till döds, och helt slätat ut sin personlighet, säger Mia Gröndahl, ordförande för Christinas Wänner på Christinehofs Slott.