Sverige har, i ett internationellt perspektiv, en välutbildad befolkning. Men trots att studierna är avgiftsfria och studiemedlen generösa är den sociala snedrekryteringen större i Sverige än i en rad andra länder.(TT)