De tolkar ”Jekyll & Hyde” ur ett feministiskt perspektiv.