För första gången sedan Dalregementet lades ner så genomförs nu en gruppchefsutbildning vid Dalregementet. En majoritet av de som nu rycker in är kvinnor.