Sedan i våras har kvinnokliniken i Skellefteå inte kunnat ta emot patienter som behöver gynekologisk inneliggande vård – vare sig det rört sig om akut eller planerad vård. I ett öppet brev kräver nu personalen att de ansvariga tar tag i problemet.