Någon, som troligen är anställd hos polismyndigheten i Norrköping, lämnade minst tre lappar med sexuellt stötande innehåll på en kvinnlig polis tjänsterum. Nu meddelar Särskilda åklagarkammaren att de inte inleder någon förundersökning, eftersom de inte anser att lapparna är vare sig ofredande eller sexuellt ofredande.