Nu ska det tas fram en kvinnlig krocktestdocka. Det är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som tillsammans med andra aktörer fått i uppdrag att öka säkerheten i trafiken – även för kvinnor.