Kvinnerstas naturbruksprogram ska flyttas till Karolinska gymnasiet för att göra utbildningen mer attraktivt. Det förslaget ska gymnasienämnden fatta beslut om på måndag.