Hundra år sedan riksdagens beslut att införa lika rösträtt för svenska medborgare.