Sällskapet i butiken stal 14 kilo kött • Fångas av övervakningsfilm