Två dödsoffer i olyckan – fastnade i tidvattnets strömmar.