I dag ska domstol ta ställning till om El Salvadors abortlag strider mot befolkningens rättigheter.