WASHINGTON DC. Besök av amerikanska presidenter i Sverige är mycket ovanligt. Endast vid två tillfällen har en sittande president satt fötterna på svensk mark. – Jag tror att förklaringen kan vara för att Sverige inte är ett Nato-land, säger Olle Wästberg, före detta generalkonsul i New York.