Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför nu en omfattande utvärdering av kvaliteten på landets lärarutbildningar. Med i granskningen finns tre lärarutbildningar på Högskolan Dalarna där samtligas kvalitet ifrågasätts.