En skolkurator i länet får kritik av JO, justitieombudsmannen, efter att ha gjort en orosanmälan till socialtjänsten – utan att informera den berörda föräldern.