Onsdag den 9 oktober är H.M. kungen på besök i Piteå och Luleå. Syftet med besöket är temat ”nya högteknologiska initiativ för minskade utsläpp av klimatgaser”.